Řeka Dračice

Dračice (německy Reissbach, dříve známá jako Bystřice) je pravostranný přítok řeky Lužnice, pramenící nedaleko obce Kunžak (katastrální území Kaproun) v jižních Čechách. Dračice tvoří osu přírodního parku Česká Kanada. Délka toku činí 49 km. Ve zdejší oblasti se zpracovávala železná ruda. V okolí Klikova byla dobývána, u Františkova v hamru Na Mýti zase zpracovávána. V roce 1867 velká jarní voda celou zdejší továrnu na Mýti zničila. Místní lidé si vzpomínky na tuto událost předávali z generace na generaci vytvořili tak základ k pověsti. V ní je zmiňován správce „hamrů", který vida tehdy zmar všeho, svou skříňku s penězi, jež byl v lakomství, využívaje píle a dobroty sloužícího mu lidu, nashromáždil a skrýval, hodil v zoufalství do bouřící řeky, kde se viny mezi balvany vztekaly nejvíce. Častokrát už chudí, na březích Dračice živořící políčkáři vydávali se tajně za noci k pokladu, mezi balvany v písku zatopenému, aby těšili se z lesku peněz, ale vždy marně. Také zapřahali prý i dva páry koní, aby silnými háky na řetězích převraceli balvany a lid dohrabal se zlata, ale ani to nepomohlo. Snad proto vyhlíží řečiště Dračice v jejích peřejích tak podivně, jako by lítá saň tu byla řádila. Poklad však na jejím dně leží dál. (Pamětní kniha obce Rapšach.)