Ubytovací řád

1) Ubytování hostů

 • Nástup na ubytování je v určený den po 14.00 hod. (pokud není domluveno jinak)
 • Hosté po příjezdu předloží platné doklady – OP nebo cestovní pas pro účely řádné evidence
 • Hosté obdrží svazek klíčů, na kterém je klíč od pokoje, kuchyně, hl. vchodu, brány a dveří do apartmánu č. 1 (pouze pokoj č. 1 a 2)
 • Hosté mohou na pokoji přijímat návštěvy, avšak nesmí umožnit neevidovaným osobám bez řádně zaplaceného pobytu užívání pokoje pro účely ubytování – pokutováno částkou 2000,- Kč + částka za ubytování !
 • V den odjezdu je nutné uvolnit pokoje do 9:30 hod. (pokud není domluveno jinak)
 • Ubytování domácích mazlíčků není povoleno
 • Ubytovaní mohou používat Wifi (přihlášení bude sděleno při příjezdu)

2) Pravidla pobytu

 • Pro udržení pořádku a čistoty Vás prosíme při vstupu do objektu o přezouvání ve vstupní hale (verandě)
 • V pokoji č. 1 – apartmán 1 je umístěn krb. Hosté mají zakázáno topení v krbu.
 • Na pokojích je přísný zákaz manipulace s otevřeným ohněm, používat svíčky a jiné dekorace s otevřeným ohněm.
 • V celém objektu je zakázáno kouřit
 • Prosíme hosty, aby svá vozidla parkovali tak, aby nebránili ve vjezdu a výjezdu ostatním hostům (pokud se ubytovaní předem mezi sebou nedohodli jinak) a zároveň prosíme, aby zbytečně nevjížděli moc daleko na trávník a to nejen z důvodu poškození trávníku, ale také z důvodu omezení pohybu ubytovaných po celém prostoru zahrady.
 • Prosíme hosty, aby při odchodu z pokojů zavírali všechna okna (zejména v podkroví) pro případ neočekávaného deště.
 • S ohledem na ostatní hosty i sousedy dodržujte prosím noční klid od 22.00 – 7.00hod.

3) Odpovědnost za škodu

 • Hosté odpovídají za škody na majetku způsobené úmyslně nebo z nedbalosti (včetně ztráty klíčů) a budou požádáni o náhradu škody v plné výši. (Výše škody bude odečtena z vratné kauce, která je vybrána při příjezdu. V případě, že výše škody je vyšší než vratná kauce, bude host požádán o doplacení do výše škody)
 • Prosíme hosty, aby si své pokoje zamykali. Provozovatel neručí za ztrátu věcí.
 • Prosíme hosty, aby nepřemisťovali vybavení a nevynášeli ven žádné vybavení interiéru (židle, deky, matrace, apod), neprováděli opravy a zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 • Veškeré zjištěné závady je nutno nahlásit majiteli/provozovateli penzionu.
 • V případě nutnosti volejte: 605 179 166, 602 488 308

Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě hrubého porušení má provozovatel právo ukončit pobyt hosta před uplynutím sjednané doby bez nároku vrácení peněz. Vážení hosté, dodržováním výše uvedených pravidel Vás nechceme zatěžovat, ale snažíme se o to, aby každý host zde mohl strávit nerušenou dovolenou podle svých představ. Stížnosti hostů a případné návrhy a podněty na zlepšení prosím sdělte provozovateli buďto osobně nebo na tel. čísle: 605 179 166 nebo 602 488 308, popř. mailem info@ubytovaniklikov.cz.

Děkujeme